Friday, September 29, 2023
Lajme

Ministria e Shëndetësisë edhe në Gjykatë humb betejën për tenderin e insulinave

56views

Ministria e Shëndetësisë (MSH) përfundimisht edhe në Gjykatë ka humbur betejën për tenderin tashmë të shumë zgjatur për furnizim me insulina analoge.

Ky tender është zvarritur me vite, pasi që zyra e Prokurimit e kësaj ministrie ka refuzuar t’i jap kontratën kompanisë “Pharma Leader” me çmim rreth 400 mijë euro më të lirë se sa kompania tjetër “Meditech”, e cila tashmë nuk është pjesë e këtij procesi.

Kur në garë mbeti vetëm kompania  “Pharma Leader”, Ministria e Shëndetësisë përmes një vendimi anuloj ketë proces të prokurimit, por një vendimi tillë u konsideruar si i jashtëligjshëm nga Organi Shqyrtues i Prokurimit.

Ministria e Shëndetësisë nuk e ka bërë rivlerësimin e këtij procesi të prokurimit përkundër vendimit të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), pasi që MSH-ja përmes një reagimi publik ka treguar se po pret vendimin e Gjykatës. Por, ndonëse vendimi është marrë që gjashtë ditë, një proces i rivlerësimit të këtij tenderi ende nuk e ka ndodhur.

Në aktvendimin e Gjykatës të siguruar nga “Front Online” thuhet se hidhet poshtë padia dhe propozimi i paditësit, propozuesit Ministria e Shëndetësisë kundër të paditurës Organi Shqyrtues i Prokurimit si e palejueshme.

Më tutje në aktvendim thuhet se Gjykata vlerëson se vendimi i Panelit Shqyrtues të OSHP-së nr.596/22 i datës 20.12.2022 i Organit më të lartë administrativ, anulimi i të cilit kërkohet sipas padisë dhe shtyrja e ekzekutimit të të njëjtit, me të cilin e paditura anulon vendimin e datës 20.10.2022 dhe aktiviteti i prokurimit kthehet në rivlerësim, në këtë kuptim vendimi i atakuar me të cilin anulohet akti administrativ i Organit më të ulët dhe obligohet organi administrative në rivlerësim të aktivitetit të prokurimit nuk përbën akt përfundimtar administrativ.

Përndryshe nga kompania “Pharma Leader” kane deklaruar se kane Licenca Importi të cilat janë marrë bazuar ne Ligjin për Produkte dhe Pajisje Medicinale dhe aktin nënligjor UA 02/2014 I cili është i formuluar në atë mënyre që për të importuar një produkt pa paralel në mënyre të sakte specifikon kushtet që duhet t’i plotësoje një produkt për te fituar te drejtën e importit, edhe ketë duke specifikuar sakte se produkti mund te importohet vetëm nëse seria e njëjte e atij produkti është ne qarkullim ne BE dhe nuk lejohet nga vendet tjera, me çka sigurohet qe ky produkt i ka kaluar te gjitha filtrat e kontrollit të cilësisë, kualitetit dhe sigurisë në vendet e BE-së për përdorim te pacientet.

Barnat e importuara ne bazë të Udhëzimit pa paralele domosdoshmërish posedojnë Autorizim Marketing të lëshuar nga vendet e Bashkimit Evropian e në rastin tonë Insulinat qe kemi ofertuar posedojnë Autorizim Marketing edhe nga EMA (Evropian Medicine Agency) dhe FDA (Food and Drug Administration) dhe janë prezentë në më shumë se 120 vende te botës. Por, si për çudi edhe ky udhëzim administrative në bazë të cilës është përgatit dosja e tenderit dhe është zhvilluar ky proces I Prokurimit është ndryshuar në mënyrë të jashtëligjshme ka respektuar procedurat natës.

google.com, pub-2164753410198968, DIRECT, f08c47fec0942fa0