Saturday, January 28, 2023
Aktuale

Për 10 euro mbushje fiton një nga vajzat e katalogut të faqes Femra Ks

11views

Eskortat është term që përdoret për punëtoret e seksit, të cilët veprimtarinë e tyre nuk e shfaqin në rrugë, por përmes një forme të kontaktimit paraprak, përmes telefonit apo ndërmjetësit.

Dhe kjo veprimtari në shumë vende të botës është e lejuar dhe e rregulluar me ligj. Por në Kosovë një gjë e tillë nuk është e ligjshme.

Por pavarësisht kësaj, emrin e Kosovës në kontekstin e ofrimit të kësaj veprimtarie mund ta hasësh në shumë faqe ndërkombëtare.

E përveç kësaj edhe vendorët kanë hapur faqe të tilla.

Njëra ndër to është edhe faqja Femrat Ks, ku dhjetëra vajza vendase ofrohen për kryerjen e shërbimeve seksuale.

Veprimtaria edhe këtu zhvillohet online dhe rrugët e marrëveshjes pothuajse janë të njëjta.

Fotografi të shumë vajzave që thuhet se vijnë nga shumë qytete të Kosovës gjenden aty.